undefined

Til venstre er staudebedet topdækket med Champost Jordforbedring, og til højre er jorden bar.

Jordforbedring

Jordforbedring er anvendelig til alle planter bortset fra surbundsplanter. Den er et fantastisk supplement til en leret, udpint og nærringsfattig jord. Jordforbedring anvendes hyppigst til afdækning, men vil du give nyplantninger en rigtig god start vil det være fornuftigt at tilsætte 1/4 Jordforbedring ved plantning. Det er vigtigt, at du overholder blandingsmængden af jordforbedring, idet at et overforbrug ved direkte plantning kan svie rødderne.

Afdækning

Ved afdækning anbefaler vi at du afdækker med 3-5 cm. jordforbedring. Afdækningen minimerer ukrudt og du undgår at luge forår og sommer. Du sparer ressourcer også i forhold til gødning, da planterne er gødet for det næste år. Kommer der enkelte skud er de nemme at fjerne, da jorden er meget porøs. Lægger du Champost Jordforbedring ud om efteråret, vil det beskytte planterne mod frosten hele vinteren.

Plantning af træer, stauder og hækplanter

Når du planter, stauder, træer, hæk osv. vil Jordforbedring være det foretrukne vækstmedie. Den organiske gødning er med til at opbygge jordens indhold af humus. Jorden bliver porøs og let at arbejde med. De organiske nærringsstoffer vil langsomt trænge ned i jorden til gavn for planten.

Drivhuset

Champost Jordforbedring lægger du i drivhuset om foråret før du starter med at plante. Et lag på 5 - 10 cm iblandes jorden for at give ilt til rødderne og fremme væksten. Det er vigtigt at gennem vande jorden godt før plantning således, at den senere vil være bedre til at optage vand.

Køkkenhaven

Udbragt både forår og efterår, er Jordforbedring godt for jordens opbygning af humus. Du udbringer et ca. 3 - 5 cm tykt lag, som arbejdes godt ned i den eksisterende jord.